• darkblurbg
    Haptotherapie de Hagen, Arnhem
    In contact met je gevoel en je lijf
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

In de haptotherapie staat de ‘gevoelsbeleving’ centraal. Je ervaart aan den lijve wat voor effect je manier van doen heeft op de omgeving en op jezelf.

Wat betekent dat nu?

Je voelt altijd al wel, maar door haptotherapie ga je veel bewuster voelen. Dat geeft je de mogelijkheid om iets anders te doen dan wat je gewend was vanuit een aangeleerd patroon en te kiezen voor wat goed voor je is.

Ga maar na hoe je omgaat met de mensen om je heen in de bus. Welke plek kies je; hoe voel je je daarbij? Wat als er iemand op je af loopt en net iets té dichtbij gaat staan? Verstijf je; doe je een stapje achteruit; kan je blijven? Als je hier met aandacht naar kijkt, word je iets gewaar in je fysieke reactie en je gevoel. Door middel van vergelijkbare ervaringen word je je ervan bewust hoe jij overkomt en voelt voor de ander en wat voor effect de ander heeft op jou. In de haptotherapie hebben we het dan over ‘positiebepaling’.

Een ander – heel belangrijk – onderdeel van haptotherapie is de aanraking. Door aanraking kom je meteen werkelijk in contact met elkaar. Als de ander je vanuit een gemeend gevoel aanraakt en je mag die ander, dan doet dat iets met je. Het raakt je diep van binnen en het heeft een direct effect op je lijf. Dat ontspant. Je voelt je dan goed zoals je bent; een mooi mens. Het is het gevoel van even niets moeten. Alles mag er zijn.

In de haptotherapie is dat ‘je goed voelen zoals je bent’ de voorwaarde voor groei, op jouw manier en in jouw tempo. Het gaat dan om voelen, denken, doen: voelen wat er in het moment gebeurt, erbij stilstaan wat je wilt veranderen, en op jouw moment de drempel overgaan om dat ook werkelijk te doen.

Waar verstarring was, komt beweging. Waar vernauwing was, komt ruimte. Je zit niet meer in die veel te strakke jas die je tot nu toe vrijwillig elke keer aantrok. Je explodeert niet meer, elke keer als er een kleinigheidje misgaat. Of: je schrikt niet meer van elk klein geluidje.

Je komt tevoorschijn, je laat jezelf meer zien en voelen, je handelt niet vanuit moeten maar vanuit verlangen of enthousiasme.

Haptotherapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Kijk voor een actueel overzicht van vergoedingen op: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Als zorgverlener voldoe ik aan bepaalde voorwaarden en ben ik gebonden aan regels, voor een deel vastgelegd in wetgeving:

WGBO: https://www.de-nfg.nl/images/20150604%206f%20WGBO.pdf

Wkggz: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/voorschriften-zorgaanbieders-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

AVG: document AVG

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldrecht volgens de meldcode huiselijk geweld: https://www.de-nfg.nl/images/pdf/protocol-meldcode.pdf

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG. Eventuele klachten over de zorgverlening lopen in eerste instantie via mij en als we er samen niet uitkomen via mijn beroepsvereniging, de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Voor aanvang van de intake vraag ik je een behandeldocument in te vullen en ondertekenen. Hiermee geef je mij toestemming je gegevens op te slaan in een dossier en verklaar je je akkoord met de voorwaarden vermeld in het behandeldocument en in het document AVG. Het behandeldocument is hier te downloaden.

Na afloop van een traject vind ik het fijn als je een evaluatieformulier invult, waarbij je verslag doet van in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en je wat zegt over mijn begeleiding daarin. Het document is hier te downloaden wordt als vertrouwelijk behandeld.